April 2022 is verschenen mijn derde boek: Het verloren paradijs en onze vrijheid. Individuatie in de geschiedenis van de filosofie.

Centraal in dit boek staat de vraag hoe wij bepaald worden door onze sociale orde en hoe wij er ook deels vrij van kunnen zijn. Het relationele proces waarin wij een individu worden – het separatie-individuatie-socialisatie proces – is de verbindingsschakel tussen individu en sociale orde. Door dit individuele proces in de geschiedenis van de filosofie te volgen, wordt duidelijk hoe onze autonomie historisch bepaald is en verwikkeld met onze maatschappelijke (on)vrijheid. Onze autonomie is een autonomie-in-verbondenheid. Het blijkt dat pas vrij recent die verbondenheid verwoord kan worden in intersubjectieve termen. Deze intersubjectiviteit – deze ‘relational turn’ – kan een hoopvol perspectief bieden in een wereld waarin onze maatschappelijke vrijheid, onze individuele autonomie en onze Leefwereld onder druk staan. Als wij beter in staat zijn de ander en onszelf als autonome met elkaar verbonden subjecten te (h)erkennen, zullen wij veiliger voor elkaar zijn en onze Leefwereld veiliger voor ons.

Door de intermezzo’s, een weergave van gesprekken gebaseerd op jarenlange ervaring als psychiater en psychotherapeut, wordt op een indringende manier steeds weer de verbinding gelegd tussen de wereld van de theorie en de ervaring van onze psychische realiteit.

Mei 2020 is verschenen: Niet alleen ons brein. Een pleidooi voor psychoalfabetisering.

Het boek gaat over het belang van de psyche en waarom ‘breintaal’ niet voldoende is.

Door een bestaan in verticale macht en moraal (Keizer en God) en kleine groepen hebben we in de menselijke geschiedenis een diepergaande confrontatie met onze psyche tot nu grotendeels kunnen vermijden. Wij zullen echter in de huidige fase van de wereldgeschiedenis steeds meer de draagkracht van onze psyche nodig hebben om de veranderingen richting meer vrijheid (horizontale macht en moraal en grotere groep) aan te kunnen. Daar komt nu nog bij dat we zullen moeten omgaan met globalisering, multiculturalisme en ecologische begrenzing. Hoewel er dus toenemend eisen gesteld worden aan onze psychische draagkracht, wordt echter tegelijkertijd de ontwikkeling ervan belemmerd door o.a. de neoliberale maatschappij, het onschadelijk maken van complexiteit, de datarevolutie en de nieuwe media. Dat, gemiddeld gezien, onze psychische draagkracht tekort dreigt te schieten, kunnen we waarnemen door de regressieve reacties die er in de huidige tijd steeds meer optreden als gevolg van angst, zoals vreemdelingenhaat, nostalgie, nationalistische ideologieën en de behoefte aan regressief regerende narcistische leiders. In dit boek wordt gepleit voor een breed proces van psychoalfabetisering om onze psychische draagkracht te vergroten, zodat we de veranderingen in de huidige maatschappij constructief (progressief) in plaats van regressief kunnen hanteren. Bij dit proces van psychoalfabetisering is een non-directieve houding in het contact belangrijk evenals een coherente taal voor het psychische.

Bestellen bij https://gompel-svacina.eu (Zie link hieronder in flyer download)