Niet alleen ons brein. Een pleidooi voor psychoalfabetisering.

Mei 2020 is verschenen: Niet alleen ons brein. Een pleidooi voor psychoalfabetisering.
Het boek gaat over het belang van de psyche en waarom ‘breintaal’ niet voldoende is.

Door een bestaan in verticale macht en moraal (Keizer en God) en kleine groepen hebben we in de menselijke geschiedenis een diepergaande confrontatie met onze psyche tot nu grotendeels kunnen vermijden. Wij zullen echter in de huidige fase van de wereldgeschiedenis steeds meer de draagkracht van onze psyche nodig hebben om de veranderingen richting meer vrijheid (horizontale macht en moraal en grotere groep) aan te kunnen. Daar komt nu nog bij dat we zullen moeten omgaan met globalisering, multiculturalisme en ecologische begrenzing. Hoewel er dus toenemend eisen gesteld worden aan onze psychische draagkracht, wordt echter tegelijkertijd de ontwikkeling ervan belemmerd door o.a. de neoliberale maatschappij, het onschadelijk maken van complexiteit, de datarevolutie en de nieuwe media. Dat, gemiddeld gezien, onze psychische draagkracht tekort dreigt te schieten, kunnen we waarnemen door de regressieve reacties die er in de huidige tijd steeds meer optreden als gevolg van angst, zoals vreemdelingenhaat, nostalgie, nationalistische ideologieën en de behoefte aan regressief regerende narcistische leiders. In dit boek wordt gepleit voor een breed proces van psychoalfabetisering om onze psychische draagkracht te vergroten, zodat we de veranderingen in de huidige maatschappij constructief (progressief) in plaats van regressief kunnen hanteren. Bij dit proces van psychoalfabetisering is een non-directieve houding in het contact belangrijk evenals een coherente taal voor het psychische.

Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden.

Bestellen

Boekcover 'Niet alleen ons brein'

Klik op de cover en bestel het boek bij uitgeverij Gompel&Svacina.